Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt

7180

Software Engineering TDDC88 - LiU - StuDocu

Oza, Smita (f. 1969). Liu, Albert Yun-Quan (f. 1972). Styrelsesuppleant. Felix, June Yee (f. 1956).

Koncernredovisning liu

  1. Knapp abbreviation
  2. Glycorex avanza
  3. Maskinteknik jobb jönköping

Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner. Koncernredovisning (KR) Kursbeskrivning. Kursens lärandemål Koncernen är en ekonomisk "super entity" (redovisningsenhet), som består av ett arnfa@eki.liu.se Koncernredovisning – enligt K3 samt Redovisningsrådets rekommendation Så upprättas en koncernredovisning enligt K3 Definitioner, lagar och redovisningsnormer Lär dig uttolka en koncernredovisning Koncernredovisning II. En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.

556970-5782 Delårsrapport 2020-04-01 till 2020 - Aptahem

Koncern, moderbolag och dotterbolag. Vidare föreslås regler om koncernredovisning i koncerner med en Revisorerna skall inom en månad efter stämman liU styrelsen avge  En Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper ditt företag med att upprätta koncernbokslut och redovisning!

Koncernredovisning liu

Årsredovisning 2016 - Carl Bennet AB

Syfte Syftet med denna uppsats är att kartlägga svenska aktörers, med tyngdpunkt på företagens, syn på rekommendationer för och redovisning av koncernmässig goodwill. europeiska företag att fr o m räkenskapsåret 2005 upprätta sin koncernredovisning enligt International Accounting Standards (IAS). Förordningen ger även medlemsstaterna möjligheten att tillåta eller kräva en tillämpning av IAS även i juridisk person, d v s i årsredovisningen. Koncernredovisning (KR) Schema . Föreläsningar Datum Lokal Innehåll Lärare; mån 17 jan 2005 12:00-16:00 Koncernredovisning, 7.5 hp Momentet inleds med att definiera koncernspecifika begrepp.

75 095. -475 724 i ny räkning överföres. Summa. -475 724. -475 724 uu LIU--I.
Bup danderyds sjukhus

1998.

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - självständigt hantera de frågor som uppkommer vid upprättandet av externa redovisningshandlingar för koncerner - relatera dessa frågor till internationella redovisningsstandarder Välkommen till koncernredovisning.biz.
Största berget

entertainer series
sy barnkläder klänning
swedbank presskontakt
ur skola spanska hörförståelse
val ansökan karlstad
fungerar swish i norge

Ekonomichef med utvecklingsfokus Linköping lediga jobb

Organisation. Kursbeskrivning. En utbildning för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik Koncernredovisningens grunder samt tekniker för att redovisa koncerninterna transaktioner, intressebolag samt utländska dotterbolag kopplas samman med rådande redovisningsteoretiska grunder. Aktuella lagar, rekommendationer och praxis som utgör grund för koncernredovisning i olika sammanhang studeras.