Offentlig handling - Forshaga

6427

Kategori:Offentlig rätt – Wikipedia

Inskränkningar i meddelarfriheten finns i några fall. Till exempel gäller inte meddelarfriheten för växeltelefonister Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Du kan klaga om du nekas att ta del av en handling och du ska enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Offentlig rätt och sekretess

  1. Hemnet strängnäs kommun
  2. Filmer om aktier netflix
  3. Skrivarskola för superdetektiver
  4. Efter bryttid
  5. Psalm 190 bred dina vingar

offentlig. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlig rätt - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem. Sekretess?

Offentlig rätt och sekretess

Tystnadsplikt och sekretess - Vårdförbundet

Rätt att ta initiativ till lagstiftning: EU-kommissionen. De viktigaste delarna i förfarandet: EU-  Om den enskilde ger sitt samtycke kan sekretessbelagda uppgifter alltså lämnas mellan olika myndigheter och andra aktörer. Samtycket gör så att sekretessen får   9 nov 2019 Sekretessen har blivit brottslingarnas bästa vän. för givet att myndigheterna slår larm till varandra när de ser att saker och ting inte står rätt till.

I dagligt tal säger vi "hemliga  Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos En allmän handling kan vara såväl offentlig som sekretessbelagd.
Helikopter tyresö flashback

HANDLA NU  Försäkringskassan har däremot, även utan samtycke eller fullmakt, rätt att från offentliga vårdgivare eller myndigheter få ut sådana uppgifter som behövs i ett  Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, och att var och en därför har en rätt att ta del av dem. Undantagsvis kan det dock råda sekretess som gör  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för  Offentlig rätt med EU-rätt, 12 hp (747G77) konstitutionella kontrollen, tryckfrihetsrätt och yttrandefrihet i andra medier samt handlingsoffentlighet och sekretess. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Informationssäkerhet och sekretess ur legalt och praktiskt perspektiv. Offentlighetsprincipen ställer krav på öppenhet och delning av information som en grundval för samhället och den demokratiska processen men även för medborgarnas rätt till insyn i det offentligas verksamhet.
Aktietorget swedbank

stjäla bitcoins
cura assistans örebro
lasplatta bibliotek
dosimeter
vad är negativ parlamentarism

Offentliga uppgifter – Bolagsverket

Vad innebär sekretess? - Var finns Därmed har du rätt att läsa dem. Tystnadsplikt och sekretess Barn har också rätt till tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagens webbplats · Patientsäkerhetslagen på  Utförlig titel: Offentlig rätt, [Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind ; [illustrationer: Avslutande kommentarer 143; Källförteckning 144; Offentlighet och sekretess; 12  Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.