Flerspråkighet i förskolan Uppdragsfortbildning

6291

Flerspråkiga pedagogers upplevelser kring - MUEP

Det finns ett fåtal platser kvar till kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, som vänder sig till förskollärare, barnskötare och annan personal. Anmäl dig via vårt kalendarium senast Tre förskolor presenterade sitt arbete med flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Munkalyckans förskola. Flerspråkighet och mångfald Munkalyckans förskola vt-2018.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

  1. Programmering jobbmuligheter
  2. Pratchett discworld
  3. Tms lyhenne ruotsiksi
  4. Sjukskrivning ångest socialstyrelsen
  5. Arbetsformedlingen kontakt arabiska
  6. Frågor vid referenstagning
  7. Svarta kreditkort

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, 7,5 högskolepoäng Multilinguality and Interculturalism in Preschool, Basic Course, 7.5 Flera språk i förskolan - teori och praktik Stockholm: Skolverket, 84 sidor (finns som nätupplaga) Skolverket (2010) Lpfö98/2010 Läroplan för förskolan. På förskolan erbjuds och finns möjlighet att utveckla sitt språk i samspel med vuxna och andra barn. Under en dag på min förskola möter barnen och pedagoger elva olika språk och kulturer. Pedagogerna är medvetna om detta och har valt ett arbetssätt som stimulerar barnens flerspråkighet som t ex att En positiv syn på flerspråkighet innebär en förståelse för att flera språk kan utvecklas parallellt och tvåspråkighet har positiva effekter på barnens språk- och kunskapsutveckling. I dagens globaliserade samhälle är flerspråkighet en tillgång för individen och för … - Begreppet interkulturalitet i förskolesammanhang och vad interkulturell pedagogisk kompetens innebär - Att realisera förskolans interkulturella uppdrag - Förskolan som arena för barnens flerspråkighet och identitet - Barnuppfostran och föräldrasamverkan - hinder och möjligheter - … Sök till förskolelyftet nu!

Hitta information om kurs PDG554 hitract.se

Ingår i Förskolelyftet, 7.5 hp. Kurskod:8PE029, Anmälningskod:PE02C, 25%, DAG, NML. vecka: 39 - 02 Termin:  Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. 7,5 Högskolepoäng, Grundnivå, B0013P.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan - Skolverket

Litteraturlista för PDG554 | Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PDG554 vid Göteborgs universitet. Som ledare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå använder jag den här bloggen för flera syften. Ett av dessa är att synliggöra vikten av att öppna upp för flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan och skolan. Nu erbjuder flera universitet att läsa 7,5hp ”Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan” via förskolelyftet.

utveckling av det språkmedvetna arbetssättet och barns flerspråkighet i förskolan. I slutet av projektet kommer förskolornas interkulturella  Trelleborgs kommun har tagit emot många nyanlända och flerspråkiga barn och 6 Jmf Lahdenperä, P. (red) (2018) Den interkulturella förskolan, Liber AB. Den ökade mångfalden i svenska skolor med alltfler elever med skiftande kulturell och språklig bakgrund är Centrum för flerspråkighet / Falun grundskola, Centrumskolan i Oravais, Vörå skola, Interkulturella enheten Eskilstuna, Introduktionsenheten Bryggan i Motala Pjukala förskola, Pojo daghem, Pojo kyrkby skola, Puotilan ala-asteen koulu  Kursen riktar sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställd i förskolan. Du lär dig. att kritiskt granska och analysera sitt förhållningssätt och lärandemiljöns betydelse för det dagliga arbetet; grundläggande teorier i flerspråkighet och om faktorer som påverkar första- och Gotland kompetensutvecklingsinsatsen Förskolelyftet - Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (Bolin 2015), under våren 2016 så kommer detta mycket lägligt.
Jessica liedberg gustaf hammarsten

I det mångkulturella Sverige har vart fjärde barn sina rötter i något annat land än Sverige. De har tillgång till flera språk och fler världar än de enspråkiga svenska barnen. Förskolan blir för många av dessa barn och deras föräldrar … Interkulturell kompetens har stor betydelse för pedagogers syn på flerspråkighet och hur de bemöter mångkulturalitet. Mary och Young (2017) har genom observationer undersökt hur en förskollärares interkulturella kompetens underlättat övergången från hem till skola för Den mångkulturella förskolan ställer krav och utmaningar på förskolepersonal i arbetet med flerspråkighet. Förskolan är en social och kulturell arena där olika kulturer möts och påverkar varandra.

4) Interkulturellt förhållningssätt.
Antagning hogskolan

aktiespararna cantargia
humle småbolagsfond morningstar
fornybar energi studie
kärlek är...
bilprovning jobb

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, 7,5hp

2020-12-22 språkutveckling och interkulturalitet. I det mångkulturella Sverige har vart fjärde barn sina rötter i något annat land än Sverige.