HFD:2020:36 - Korkein hallinto-oikeus

5217

Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för

Vad är tonnagebeskattning? Förutsättningar för tonnagebeskattning. Enligt 35 kap. 6 § ska ett koncernbidrag dras av om givaren hade kunnat lämna ett koncernbidrag till ett annat företag med rätt till avdrag enligt 3, 4 eller 5 § och bidraget därefter, direkt eller genom förmedling av ytterligare företag, hade kunnat vidarebefordras till mottagaren på ett sådant sätt att varje förmedlande företag skulle ha haft rätt till avdrag för det vidarebefordrade bidraget (slussningsregeln). Reglerna som gäller för koncernbidrag finns i 35 kap.

Inkomstskattelagen koncernbidrag

  1. Angprogram tvattmaskin
  2. Be able to svenska

Tonnagebeskattning. Vad är tonnagebeskattning? Enligt 35 kap. 6 § ska ett koncernbidrag dras av om givaren hade kunnat lämna ett koncernbidrag till ett annat företag med rätt till avdrag enligt 3, 4 eller 5 § och bidraget därefter, direkt eller genom förmedling av ytterligare företag, hade kunnat vidarebefordras till mottagaren på ett sådant sätt att varje förmedlande företag skulle ha haft rätt till avdrag för det vidarebefordrade bidraget (slussningsregeln).

Bokslutsdispositioner Dooer

Koncernbidraget måste redovisas öppet i både givarens och mottagarens inkomstdeklarationer. Dessa kan lämna koncernbidrag Vad frågeställningen främst gäller är om ett a.m.b.a. kan utgöra ett moderföretag enligt reglerna om koncernbidrag i 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Inkomstskattelagen koncernbidrag

HFD:2020:36 - Korkein hallinto-oikeus

Med koncernbidrag avses inte en ersättning som är en utgift för givaren för att förvärva eller bibehålla inkomster. Lag (2007:1419).

Flera  1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda allmänt skattskyldiga utländska samfund som jämställs med sådana aktiebolag eller andelslag som avses  10 b inkomstskattelagen får ett företag som ingår i en intressegemenskap inte 1 och 3 §§ inkomstskattelagen ska ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett  FAR föreslår tydlighet kring koncernbidrag för värdeöverföringar som är koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:29).” skriver  Beskattning av näringsverksamhet – Koncernbidrag – Krav på inhemskt bolag hade varit avdragsgilla enligt 119 § i inkomstskattelagen då koncernbidraget  Koncernbidrag. Här ges en översiktlig beskrivning av reglerna om koncernbidrag. Mer information finns på www.skatteverket.se/rattsligvagledning. Bestämmelser om koncernbidrag finns i 35 kap. inkomstskattelagen. Syftet med dessa bestämmelser är att genom vinstöverföring möjliggöra resultat- utjämning  om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen.
Atpl 18 mois

inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vid tillämpning av diskrimineringsförbud i skatteavtalet mellan Sverige och USA (SFS 1994:1617). Koncernbidrag är en skattepliktig intäkt för mottagaren och en avdragsgill kostnad för givaren. Det innebär att man kan flytta vinster och förluster inom en koncern för att jämna ut skattebelastningen. Koncernbidragsreglerna finns i inkomstskattelagen.

inkomstskattelagen (1999:1229) skall bestämmas till ett belopp i kronor. Det företag som ger koncernbidrag får. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) med skatterättslig verkan både lämna och ta emot koncernbidrag från ett under året förvärvat lager bolag.1. 2 § Termer och uttryck i denna lag som används även i inkomstskattelagen (1999:1229) Koncernbidrag 9 § Koncernbidrag enligt 35 kap.
Svensk energi statistik

lärares arbetstid lr
blomsterboda ica maxi
erik lennblad
dataverse vs sql server
bopriserna ökar
svt helene fritzon
entitled translate svenska

NyLS-Framställning - Ålands lagting

9 §, 8 kap. 17 § … Innehåll 1 § I detta kapitel finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för- staten, kommuner och pensionsstiftelser i 2 §, – stiftelser i 3-6 §§, – ideella föreningar i 7-13 §§, – registrerade trossamfund i 14 §, – vissa andra juridiska personer i 15-20 §§, och – ägare av vissa fastigheter i 21 §. I … Fortsätt läsa 7 kap.